անդունդք

անդունդք

Dasnabedian 1995: 412

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 4,3
abîme

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՆԴՈՒՆԴՔ — (դընդոց.) NBH 1 0135 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c ԱՆԴՈՒՆԴՔ. դուն ուրեք եզակի՝ ԱՆԴՈՒՆԴ. ἅβυσσος, βυθός abyssus, fundus, profunditas Խորք. վիհ. իբր անյատակ խորութիւն. ալք. խորին վայրք. դժոխք. որպէս խորք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԾԱՅՐ — (ի, ից.) NBH 1 0165 Chronological Sequence: Unknown date, 9c, 10c, 11c, 13c ա. Որոյ չիք կամ չերեւի ծայր. անեզր. անսահման. անվախճան. ծար ճոթ չունեցօղ, անհատնում. ... *Անծայր անդունդք անօրէնութեան: Անծայր անդունդք մրրկաց անօրէնութեան. Բենիկ.: *Մի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ — (ի, ից.) NBH 2 0021 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. (իբր լտ. ubique extensus, latissimus, vastissimus յն. պէսպէս.). Տարածեալ ընդ ամենայն կողմանս. համայնածաւալ. համասփիռ. լայնատարած.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՎԻՀ — (վիհի, վհաց կամ վհից.) NBH 2 0821 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. χάος, χάσμα chaos, hiatus, vorago βόθηνος fovea, fossa βυθός profundum, profunditas, gurges βάραθρον barathrum եւ այլն. Խորխորատ. խորք ահագին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԴՈՒՆԴ — (դընդոց.) NBH 1 0135 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՆԴՈՒՆԴՔ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԾԱՅՐԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0165 Chronological Sequence: 13c ԱՆԾԱՅՐԱԳՈՅՆ ԱՆԾԱՅՐԱՑԵԱԼ. Նոյն ընդ վ. (=ԱՆԾԱՅՐ) իբր սաստկական. *Մի՛ երեւեսցի մրուր մթութեան չարահոտ մեղացս ʼի սահման անծայրագոյն (կամ ծայրագոյն) լուսոյդ: Անծայրացեալ անդունդք. Բենիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԾԱՅՐԱՑԵԱԼ — ( ) NBH 1 0165 Chronological Sequence: 13c ԱՆԾԱՅՐԱԳՈՅՆ ԱՆԾԱՅՐԱՑԵԱԼ. Նոյն ընդ վ. (=ԱՆԾԱՅՐ) իբր սաստկական. *Մի՛ երեւեսցի մրուր մթութեան չարահոտ մեղացս ʼի սահման անծայրագոյն (կամ ծայրագոյն) լուսոյդ: Անծայրացեալ անդունդք. Բենիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՀԱՏ — (ի, ից.) NBH 1 0182 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա.գ. ἅτμητος non sectus, indivisibilis, ἅτομος atomus, individuus, insecabilis, στιγμή punctum Ոչ հատեալն, եւ ոչ հատանելին. անբաժանելի. որ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՀՆԱՐԻՆ — ( ) NBH 1 0187 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c, 14c ա. ἁδύνατον impossibile Անհնար. անկարելի. անլինելի. անդարմանելի. ... *Առ ʼի մարդկանէ այդ անհնարին է, այլ ո՛չ առ ʼի յԱստուծոյ: Անհնարինք ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՀՈՒՆ — (հընի, հնից կամ հունց.) NBH 1 0188 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. Ոյր կամ ուր չիք հուն անցից. ընդ որ ոչ ոք կարէ անցանել՝ իրօք կամ մտօք. անկոխ. անեզր. անբաւ. ընդարձակ եւ լայն. անչափ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՅԱՏԱԿԵԼԻ — ( ) NBH 1 0207 Chronological Sequence: 10c ա. Զորոյ չէ մարթ գտանել զյատակ. խոր յոյժ. ... *Անյատակելի անդունդք. Նար. ՟Խ՟Ը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.